سیستم ساخت و ساز خشک


ساختار کلی سقف کاذب و دیوارهای جداکننده با ورق گچی، سیستم‌های ساخت و ساز خشک است که شامل صفحات روکش دار گچی یا سیمانی و مقاطع فولادی گالوانیزه‌ی سبک نورد سرد می‌باشد، که این صفحات به عنوان پوشش و پروفیل‌های فولادی به عنوان زیرسازی عمل می‌نمایند.

ادامه مطلب…

کنترل مرغوبیت مصالح به صورت چشمی


بسته به هر آیتم، می توان از روش های زیر استفاده کرد:
کیفیت آجرِ گَری: نباید شوره یا سفیدک زده باشد. باید شکل هندسی کاملی داشته باشد. در برخورد دو آجر به هم صدای خام بودن آجر شنیده نشود؛ بلکه اصطلاحاً صدای زنگ داشته باشد نه صدای مرگ. بلوک ها هم نباید شوره داشته باشد.

ادامه مطلب …

پایان کار ساختمان چیست؟


در شهرها، مناطق و محدوده هائی که شهرداری ها مستقر شده اند پس از آنکه احداث ساختمان به پایان رسید مالک، باید از همان مرجعی که پروانه احداث بنا را صادر کرده یعنی از شهرداری، درخواست صدور گواهی پایان کار نماید تا پس از بازدید مامور و کارشناس فنی شهرداری، مشخص شود که ساختمان مورد نظر، برابر نقشه تصویب شده، احداث گردیده است یا خیر و مشخص شود که در ساخت آن، مقررات قانونی و فنی مربوط به ساختمان سازی، رعایت شده است یا خیر؟

ادامه مطلب …