اسپروز اسکان


شرکت ساختمانی اسپروز اسکان در سال 1390 به صورت سهامی خاص تأسیس شد . کیفیت ، سرعت عمل ، نوآوری ، کاهش هزینه و استفاده از دانش فنی نوین در صنعت ساخت شعار اعلام شده و شاخص ارزیابی شرکت و بخش های مختلف آن است.
انجام خدمات مهندسی تامین تجهیزات ، عملیات ساختمانی و نصب تجهیزات به صورت طرح و ساخت (EPC) و مدیریت ساخت و پیمان مدیریت (MC) با بهره گیری از خدمات شرکت های مجرب خارجی و داخلی از فعالیت های این شرکت می باشد .


مهمترین زمینه های کاری شرکت اسپروز اسکان عبارتند از :

1 -برج های بلند و ابنیه های سنگین

2 – راه سازی

3- تونل

4 – بزرگراه

5 – ساخت پل ها